Tolken

U kunt bij Schmitz Vertalingen terecht voor tolkwerkzaamheden in de taalcombinaties Nederlands-Duits en Duits-Nederlands. Wij tolken bijvoorbeeld bij de overdracht van een huis bij een notaris. Wanneer een van de partijen de Nederlandse taal niet voldoende beheerst, dan moet een beëdigde tolk aanwezig zijn. Voor tolkopdrachten in andere werktalen kunnen we collega’s uit ons netwerk inschakelen.

Schmitz Vertalingen is gespecialiseerd in consecutief tolken. Hierbij luistert de tolk naar wat in de brontaal wordt gezegd en vertaalt telkens een stukje tekst aansluitend naar de doeltaal. Met andere woorden: de tolk begint pas te vertalen als de spreker even pauzeert, dit in tegenstelling tot simultaan tolken/congrestolken waarbij de tolk datgene wat gezegd wordt, gelijktijdig vertaalt.

Voor informatie over tolkwerkzaamheden kunt u graag contact met ons opnemen.

Tolken