Taaltrainingen

Nederlandse medewerkers van bedrijven beschikken vaak niet over de juiste kennis van de Duitse taal om contacten met Duitse klanten of leveranciers optimaal te laten verlopen. Door taaltrainingen Duits kunnen de taalvaardigheden en daardoor de communicatie snel verbeterd worden. 

Schmitz Vertalingen biedt trainingen Duits op maat voor verschillende doelgroepen. Deze worden steeds op het niveau, de behoeften en de benodigde woordenschat afgestemd en kunnen op de locatie van de opdrachtgever worden gegeven. De doelgroepen – van productiemedewerkers tot leidinggevenden en directie – kunnen wensen m.b.t. de inhoud en vorm van de training aangeven. 

Schmitz Vertalingen kan deze trainingen op alle niveaus van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) verzorgen.

Voor advies en meer informatie over taaltrainingen Duits kunt u graag contact met ons opnemen.

Taaltrainingen